Beste resultaten voor promovendum declaratie indienen